Praktische info

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je rubrieken met antwoorden op vragen die geregeld aan onze secretariaatsmedewerkers worden gesteld. Wellicht vind je er ook een antwoord op jouw vraag.
Toch niet gevonden? Contacteer ons telefonisch op 050 44 11 40 of mail naar info@snt.be.

Inschrijven

Welke voorwaarden bestaan er qua wettig verblijf?

Wie aan de deeltijdse leerplicht tot 18 jaar voldaan heeft, moet bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Wie de Belgische nationaliteit heeft, doet dit door mededeling van zijn rijksregisternummer. Wie niet beschikt over de Belgische nationaliteit brengt een verblijfsdocument mee dat bij inschrijving zal gekopieerd worden.

Om na te gaan of een bepaald document als wettig verblijf aanvaard wordt, kan u het vademecum wettig verblijf raadplegen.

Het verblijfsdocument moet geldig zijn op het ogenblik van inschrijving.

Hoe kan ik inschrijven voor een opleiding?

Online, telefonisch, of fysiek op het secretariaat.

Om administratieve redenen is online inschrijven enkel mogelijk voor wie de Belgische nationaliteit heeft.

Inschrijven voor Nederlands voor anderstaligen (NT2)?

       Voor alle anderen: klik hier om een afspraak te maken

Prijzen en betalen

Hoe is de prijs van de cursus samengesteld?

Inschrijvingsgeld cursussen Brugge en Blankenberge

Prijzen cursussen

Het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 verplicht alle Centra voor Volwassenenonderwijs tot toepassing van een inschrijvingsgeld van € 1,50 per lestijd.
Voor Nederlands tweede taal is het maximumtarief € 0,60 per lestijd.

Naast het maximumtarief is er een verminderd tarief en een nultarief:

 • het basistarief van 1,50 euro voor 1 lestijd;
 • het verminderd tarief van 0,60 euro voor de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal;
 • het verminderd tarief van 0,30 euro voor cursisten met gedeeltelijke vrijstelling behorend tot één van de categorieën vermeld in het decreet volwassenenonderwijs;
 • het nultarief voor volledig vrijgestelde cursisten, dit zijn de categorieën opgesomd in  het decreet volwassenenonderwijs

Er zijn heel wat vrijstellingen van inschrijvingsgeld mogelijk, volledig of gedeeltelijk. Voor een volledige en up-to-date lijst verwijzen we graag naar de site van Onderwijs Vlaanderen.

Tarieven geldig vanaf het schooljaar 2024-2025

Prijsopbouw

€ 1,50 per lesuurDecreet OSP 15 juni 2007
+€ 5,00 per hoofdelijke inschrijving per schooljaar (gebruik ELO en basis cursusmateriaal)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
++
€ 10,00 per cursusinschrijving ICT, Grafische technieken, Netwerktechnicus, Computeroperator, Fotografie (m.u.v. van de masterclasses)


€ 10,00 per cursusinschrijving Fotografie, exclusief de masterclasses. Voor de masterclasses wordt een digitale cursus ter beschikking gesteld.

Besluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024


Besluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024

+€ 10,00 per cursusinschrijving voor alle opleidingen uit de afdeling Mode, uitgezonderd de module 'Basis naaien, breien, haken' (€ 15) en Gevorderden na Moulage & Drapage en Workshops/retouches (€ 5)Besluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024
+€ 85,00 per cursusinschrijving Koken beginners (ingrediënten en cursusmateriaal)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 90,00 per cursusinschrijving Koken bakken 1 (ingrediënten en cursusmateriaal)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 105,00 per cursusinschrijving Koken gevorderden - bistro - bakken 2 - Italiaans - vegetarisch/vegan (ingrediënten en cursusmateriaal)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 125,00 per cursusinschrijving Koken specialisatie - culinair en trendy (ingrediënten en cursusmateriaal)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 15,00 per lesmoment per cursist voor Kooklessen binnen domein Andere Talen (ingrediënten)Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 13 per cursusinschrijving Spaans RG3 en RG4, Frans voor anderstaligen, Portugees alle RGBesluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 5 per cursusinschrijving Japans alle RG, Italiaans RG1 en RG2Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 6 per cursusinschrijving Duits alle RG, Vlaamse gebarentaal alle niveaus met uitzondering van niveau 1Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 7 per cursusinschrijving Engels alle RG, Russisch RG3 en RG4, Frans alle RGBesluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 10 per cursusinschrijving Italiaans RG3 en RG4Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 12 per cursusinschrijving Vlaamse gebarentaal niveau 1Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 20 per cursusinschrijving Spaans RG1 en RG2Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022

+


+

€ 3 per cursist per module (mondeling en schriftelijk afzonderlijk) Nederlands voor anderstaligen (NT2) alle niveaus Standaard, Verkort, Verlengd

€ 6 per cursist per module NT2 alle niveaus gebundelde modules (1.1 en verkort)

Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022


Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022

+€ 3 per cursist per module NT2 Zakelijk Nederlands, Voorbereiding hoger onderwijs, Solliciteren in het Nederlands, Grammatica en spelling niveau 7-10Besluit CBS Stad Brugge 2 december 2022
+€ 20 handboek Typen Azerty, handboek Theoretisch RijbewijsBesluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024
+


+

€ 3 voor 2 spoeltjes per cursusinschrijving Mode: alle gevorderden cursussen, Lingerie 2, Afwerkingstechnieken, Interieur, Moulage en Drapage, Workshops/retouches

€ 6 voor 4 spoeltjes per cursusinschrijving Mode: basis naaien, basis upcycling, Lingerie 1

Besluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024

Besluit CBS Stad Brugge 6 mei 2024

Wat zijn de prijzen van de handboeken?

Als je recht hebt op opleidingscheques, kan je je handboek / cursus betalen met opleidingscheques, voor alle opleidingen behalve Fotografie, Koken en Mode / Kleding.

Fotografie

 • Bijdrage fotoafdrukken cursus Digitale Doka: 50 euro

Mode

 • In de lessen Mode wordt een cursus gebruikt. De prijs hiervan is maximaal € 15,00.
 • De gebruiksmaterialen worden besproken tijdens de eerste les. Het materiaal kan worden meegebracht van thuis of kan via de leerkracht worden aangekocht.

Informatica

 • Php: richtprijs handboek € 25,00

Talen

Voor de talen Frans, Duits, Engels, Italiaans, Russisch en Japans werken we met handboeken. Tijdens jouw eerste les krijg je de nodige informatie omtrent de aankoop van het juiste handboek. Met alle verdere vragen omtrent de handboeken, kan je steeds terecht bij de leerkracht.  

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Wil je vandaag bijblijven, dan moet je je regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. De Vlaamse overheid wil de actieve bevolking hierbij financieel ondersteunen. Via opleidingscheques betaalt ze namelijk de helft van je opleiding. In de meest bekende vorm vraag je de opleidingscheques zelf aan. Maar ook je werkgever kan onder bepaalde voorwaarden jouw opleiding gedeeltelijk laten terugbetalen. Voor beide gevallen vind je hieronder de procedure. Opgelet: de opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques zijn gewijzigd sinds 1 september 2019. Kijk via de 'opleidingsdatabank' na of je opleiding recht geeft op opleidingscheques.

NIEUW: vanaf 1 september 2020 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) verantwoordelijk voor de opleidingscheques.

Voor wie?

Meer info op: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor opleidingscheques moet je een opleiding volgen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. In de opleidingsdatabank kan je nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op Vlaams opleidingsverlof. Via een bijhorende link kan je ook opzoeken welke opleidingscentra de opleiding in het onderwijsaanbod hebben. Dit betekent evenwel niet dat alle modules van die opleiding er ook worden aangeboden. Kijk daarom ook op de website van de desbetreffende onderwijsverstrekker.

Waar?

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen, bv. SNT. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Wat?

Je kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

Hoe? Bestellen? = NIEUW!

Opgelet: vanaf 1 september 2020 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) verantwoordelijk voor de opleidingscheques.

 • Vanaf 1 september 2020 kan je enkel opleidingscheques aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie. Vanaf dan vraag je online jouw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket.
  Lees alles over de digitale opleidingscheques.
 • Heb je nog papieren opleidingscheques die je niet meer kan gebruiken? Vraag een terugbetaling aan voor 15 december 2020.
 • Werkwijze online aanvraag: klik hier.
 • Mail de digitale opleidingscheques samen met de vermelding van de cursus(sen) en je rekeningnummer naar info@snt.be. Indien de aankoop van de boeken ook terugbetaald moet worden, dan moet het 'Betalingsbewijs van het handboek' afgeleverd door de leerkracht digitaal meegestuurd worden.

Terugbetaling persoonlijke bijdrage opleidingscheques

Behaalde je geen diploma secundair onderwijs, en heb je opleidingscheques aangevraagd (zie hierboven), dan kan je de terugbetaling aanvragen van je persoonlijke bijdrage voor de opleidingscheques. Let wel, de opleidingscheques moeten zijn aangevraagd voor een opleiding tweedekansonderwijs, een basisopleiding informatica of een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen. Je opleiding wordt dan volledig gratis. Meer info en aanvraagformulier.

Zie ook alle info omtrent opleidingscheques op de website van Vlaanderen.

Kan ik betalen met KMO-Portefeuille?

Kmo-portefeuille - subsidies voor kleine en middelgrote bedrijven

UPDATE: Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een breed geïnterpreteerde maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema's.

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld. Enkel opleidingen en adviezen die op deze lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.

Voor alle informatie over deze thema’s, de lijst van beroepsspecifieke competenties, de voorwaarden voor subsidie, de grootte van de subsidie, de aanvraagprocedure en de vervolgstappen verwijzen we naar: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

Het erkenningsnummer van SNT is: DV.O231135 (DV van dienstverlener, O van opleiding, en vervolgens 231135).

Hoe kan ik Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof aanvragen?

https://sntcursist.sharepoint....Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV). 

Enkel werknemers die voor minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest hebben recht op VOV.

Ben je tewerkgesteld in de privésector in een bedrijf met hoofdkantoor in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, dan geldt de regeling van Betaald Educatief verlof overeenkomstig de regelgeving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Je hebt geen recht op VOV.
Ben je tewerkgesteld in de privésector in een bedrijf met hoofdkantoor in Wallonië, dan geldt de regeling van Betaald Educatief verlof (congé-éducation payé) overeenkomstig de regelgeving van het Waalse Gewest. Je hebt geen recht op VOV.

Lees hier wat VOV voor jou kan betekenen.

Lees hier wat VOV is en wat jij als werknemer, je werkgever en de opleidingsverstrekker moeten doen.

Of bekijk hier het 10-stappen-plan voor werknemer, werkgever en opleidingsverstrekker.

In de opleidingsdatabank vind je de opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

Hoe en waar vind ik de codes van mijn opleiding?

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Alle cursussen behalve de opleidingen Koken en Mode m.u.v. de module Basisnaaien. Volledige lijst met opleidingen.

Je vindt ook meer duiding hierover op: http://www.jobat.be/nl/rechten-plichten/.

Hoe kan ik Vormingsverlof aanvragen?

Voor wie?

Alle werknemers / ambtenaren (met uitzondering van onderwijspersoneelsleden) die in de openbare sector werken, kunnen vormingsverlof krijgen overeenkomstig de reglementering van hun bestuur.
Als vorming wordt aanzien: elke activiteit die bijdraagt tot het ontwikkelen van de capaciteit, kennis, vaardigheden en attitudes van de ambtenaar met het oog op een verbeterde werking van de dienst inzake efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening aan de burger.
Het initiatief voor de vormingsactiviteiten kan uitgaan van de ambtenaar of van de overheid.
De toekenning van het vormingsverlof is geen automatisme. De ambtenaar wint eerst het advies van de vormingsverantwoordelijke, lijnmanager en / of zijn personeelsverantwoordelijke in.

Voorwaarden:

 • Worden bepaald door de reglementering van het bestuur waarvoor je werkt
 • Voor sommige besturen mag je de module (opgelet: de officiële modulenaam en modulecode tellen) voordien nog niet met vrucht gevolgd hebben (zie hieronder). Let wel, omdat SNT geen inzage heeft in welke opleidingen of cursussen je eventueel in andere CVO's volgt of volgde, ligt de verantwoordelijkheid over het al dan niet recht hebben op vormingsverlof bij jou. Raadpleeg bij twijfel steeds eerst je vormingsverantwoordelijke, lijnmanager en / of personeelsverantwoordelijke.

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Alle cursussen behalve de opleidingen Fotografie, Mode en Koken

Op hoeveel uur heb je recht?

De maximumduur van het vormingsverlof / opleidingsverlof bedraagt voor de meeste diensten en administraties per schooljaar 120 uur maar kan overeenkomstig de reglementering van het eigen bestuur meer of minder bedragen.
Zowel de uren waarvoor je in de les moet aanwezig zijn als de uren afstandsonderwijs die deel uitmaken van de opleiding mogen in aanmerking genomen voor het vormingsverlof. Dit laatste is echter sterk afhankelijk van administratie tot administratie.
Raadpleeg vooraf je vormingsverantwoordelijke.

Wat als je afwezig bent?

Het wettigen van afwezigheid kan door een medisch attest, attest klein verlet of attest dat je moest werken. Je bezorgt dit attest aan het SNT-secretariaat.

Hoe aanvragen en verdere procedure?

De cursist die gebruik wenst te maken van vormingsverlof vraagt een attest van inschrijving aan op het SNT-secretariaat, bij voorkeur bij inschrijving vóór de opleiding of zo snel mogelijk na aanvang ervan. Maak je gebruik van je recht op vormingsverlof en kreeg je het aanvraagattest niet bij inschrijving, vraag het dan onmiddellijk aan. Hij / zij dient dit aanvraagattest onverwijld in bij de personeelsverantwoordelijke van de dienst of administratie.
Bedoelde cursisten krijgen na afloop van de cursus een attest van aanwezigheid toegestuurd. Elk attest van aanwezigheid moet onverwijld worden overgemaakt aan de personeelsverantwoordelijke van de dienst of administratie.
Opgelet: het vormingsverlof wordt geschorst als de cursist meer dan 20% ongewettigd afwezig was.
Nuttige informatie voor rijksambtenaren, Nuttige informatie voor ambtenaren Vlaamse Overheid.
Heel wat andere openbare besturen hanteren een bijkomende of aangepaste reglementering: raadpleeg je vormingsverantwoordelijke.

Wat is het opleidingstegoed?

De Vlaamse overheid voorziet een opleidingstegoed voor werknemers. Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleidingen te volgen. Het gaat om Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en zorgkrediet met motief opleiding. In Mijn Burgerprofiel kan je voortaan je persoonlijk opleidingstegoed bekijken.

Op www.vlaanderen.be/opleidingstegoed vind je alle informatie. Met vragen kan je terecht op 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. 

Hoe zit het met kinderbijslag?

Recht op kinderbijslag?

Op de website www.famifed.be vind je informatie over het recht op kinderbijslag. We zetten hier even de belangrijkste elementen op een rij die van toepassing zijn voor het volwassenenonderwijs.

Voorwaarden?

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden: ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden.

Van 18 tot 25 zijn er voorwaarden:

 • De jongere moet onderwijs of een opleiding volgen.
 • De jongere mag maar beperkt werken of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering.

Ook in het volwassenenonderwijs?

 • Je moet minstens 17 uur per week les volgen (1 uur = 60 minuten; KB. 10 augustus 2005).
 • De lessen mogen gevolgd worden in het volwassenenonderwijs.
 • Je moet regelmatig de lessen volgen.
 • In dat geval krijgt de jongere een formulier van het kinderbijslagfonds dat door de school moet worden ingevuld ('Kinderbijslag na de leerplicht').

Voor andere gevallen (kind huwt, kind schrijft zich in als werkzoekende, kind stopt met opleiding, kind volgt hoger onderwijs ...) verwijzen we graag naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (www.famifed.be) of een kinderbijslagfonds.

Kan ik betalen met een SNT-cadeaubon of zelf een cadeaubon schenken?

De lekkerste taarten leren bakken, fotoboeken maken, of leren videochatten? Geef het cadeau!

De SNT-cadeaubon is verkrijgbaar op het secretariaat. De waarde is vrij te kiezen.

Inloggen bij SNT, de leerplatformen en andere tools

Hoe kan ik aanmelden bij Moodle?

Vanaf de eerste lesdag kan je aanmelden op Moodle. Je aanmeldgegevens vind je terug rechtsboven op je inschrijvingsbewijs dat je van SNT ontvangen hebt.

Je Moodle-cursussen staan open tot op de laatste lesdag. Daarna wordt deze automatisch verwijderd uit jouw lijstje.

Aanmelden op Moodle kan via: https://moodle.snt.be.

Als je leerkracht gebruik maakt van Moodle, dan wordt dit bij het begin van de module gemeld.

 • Ga naar https://www.snt.be/
 • Klik op “Mijn SNT” en meld je aan met je Office365-account (e-mailadres: SNT[gebruikersid]@sntcursist.be)
 • Ga naar je cursus en klik op het Moodle-icoontje

Er bestaat ook een app voor op je tablet of smartphone. Deze vind je terug in de App-store (Apple) of de Google Play-store (Android).

Bij jouw site, geef je in: moodle.snt.be.

Klik op verbinden met je site en log in met je SNT Office365-account.

Heb je problemen om aan te melden, contacteer dan de helpdesk via dit formulier en kies "Melden problemen leerplatform - Moodle".
Onderstaand filmpje toont hoe het moet.

Hoe kan ik aanmelden bij Chamilo?

De dag na je eerste lesdag kan je voor het eerst inloggen. De gegevens om in te loggen vind je op je inschrijvingsbewijs.

Hier kan je aanmelden op het Chamilo-leerplatform of kopieer volgende link in je browser: https://chamilo.snt.be/.

Een stappenplan vind je hier.

Hoe kan ik Microsoft Teams gebruiken?

Online lessen volg je via Microsoft Teams.

Naast de webversie (onderdeel van office.com), bestaat er ook een desktopversie van Microsoft Teams voor verschillende toestellen (pc, Mac, tablet, smartphone) en platforms (Windows, iOS …).

Werk je steeds met je eigen computer, dan kan je best de desktopversie downloaden en installeren. Dit doe je als volgt:

 • Surf naar teams.microsoft.com
 • Klik op nu Downloaden
 • Klik op Downloaden voor desktop
 • Download Teams voor werk of school.

Werk je met een mobiel toestel (iPhone, iPad of Android), dan kan je de Microsoft Teams-app downloaden en installeren vanaf de App-store (Apple) of de Google Play-store (Android).

Waar kan ik Hotpotatoes terugvinden?

HOTPOTATOES is een website met 6000 taaloefeningen, gemaakt door SNT-leerkrachten.

Klik hier om in te loggen: HOTPOTATOES.

Waar kan ik terecht als ik aanmeldproblemen heb?

Mail naar helpdesk@snt.be.

Wie kan gebruik maken van gratis Office 365?

Elke SNT-cursist kan een jaar lang het volledige Office 365-pakket gratis gebruiken.
Om hiervan gebruik te maken, surf je naar www.office.com. De inloggegevens voor Office vind je terug in de rechterbovenhoek van je inschrijvingsfiche. Let op, als je vorig jaar hier ook al gebruik van maakte, blijft je wachtwoord hetzelfde!

FAQ Adobe

Kan ik als SNT-cursist gebruik maken van de korting voor de aanschaf van Adobe?

Als SNT-cursist kan je intekenen voor Adobe Creative Cloud voor slechts 89,95 euro per jaar.
Adobe Creative Cloud bestaat onder andere uit:

 • Photoshop
 • Lightroom (Classic)
 • Indesign
 • Illustrator
 • Premiere Pro
 • en nog vele andere ... Meer informatie vind je op de site van Adobe.

Na je inschrijving, ontvang je als cursist in de loop van de eerste lessen een e-mail met alle info.
Ook als je voorheen al gebruikmaakte van Adobe Creative Cloud, kan je hiervan blijven gebruikmaken aan het verminderde tarief van 89,95 euro.

Je kan de volledige suite tot op maximaal 2 computers installeren en activeren.

Als ik geen les meer volg volgend jaar, wat gebeurt er dan met mijn gegevens in de Adobe-cloud?

Als je geen les meer volgt, dan kan je, na afloop van de periode van het schoolabonnement, opnieuw gebruik maken van de gewone tarieven van Adobe. Als je dan ook gebruik maakt van hetzelfde e-mailadres dat je gebruikte voor je schoolabonnement, worden alle documenten in de Adobe-cloud overgenomen.

Ik heb reeds een Adobe-account. Kan ik dit gewoon overnemen?

Bij de registratie voor je Adobe-account, geef je het bestaande e-mailadres op. Het adres dat je gebruikte voor je oude account. Alle instelingen en documenten blijven bewaard.

Ik wil enkel Acrobat Reader gebruiken, moet ik dan ook een Cloud-abonnement nemen?

Neen, de Acrobat Reader is een gratis programma, en zit dan ook niet in het Cloud-abonnement. Wil je zelf PDF's maken, dan heb je Adobe DC nodig. Deze zit wel in het Cloud-abonnement.

Kan elke cursist inschrijven op het aanbod van Adobe?

Ja! Elke cursist die ingeschreven is in SNT kan hiervoor inschrijven. Adobe kijkt niet welke richting je volgt.

Kan ik met het Cloud-abonnement ook gebruik maken van Premiere Elements of Photoshop Elements?

Neen, deze pakketten zijn niet inbegrepen in het Cloud-abonnement. Via SNT kan je ook geen korting krijgen op deze producten.

Parkeren

Waar en wanneer kan ik de PCARD+ gebruiken?

Je kan de PCARD+ gebruiken in alle parkings van Interparking, maar het cursistentarief (€ 0,40 per uur) is enkel geldig in de Katelijneparking en nadat je de kaart 'gevalideerd' hebt in de school.

Kan ik ook bovengronds gratis of goedkoper parkeren?

Als je toch bovengronds wil parkeren, kun je (na registratie in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling) gebruikmaken van het cursistentarief aan de parkeerautomaat. Dan betaal je 5 euro om de volledige lesdag te parkeren in de binnenstad. Voor wie bijvoorbeeld les volgt in de Langerei is dit een goed alternatief.

 • Gratis parkeren: op de Ring tussen Gentpoort en station en op de Baron Ruzettelaan (deels blauwe zone, maximum 4 uur).
 • De Arsenaalstraat en omgeving, net als alle straten van de binnenstad, behoort tot de bewonerszone binnenstad. De volledige binnenstad is een betalende zone. Het bovengronds parkeren is beperkt in tijd, min 30 minuten en max. 4 uur tussen 9 u. en 20 u. Na 20 u. is bovengronds parkeren in de binnenstad wel gratis. Vanaf 18 u. kun je elke dag van de week ondergronds parkeren tegen een voordelig tarief. Tijdens de les kunnen de cursisten van de Arsenaalstraat – maar ook die van Langerei  – het voordeligst parkeren in de ondergrondse betaalparking Katelijne in de Katelijnestraat.
 • Wie parkeert zonder geldig parkeerbewijs begaat een overtreding. In dat geval heft de Stad Brugge een belasting.
 • Voor meer info: www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer

Geld en betalen

Hoe kan ik mijn cursus betalen?

Aan SNT kan je in de Arsenaalstraat 4 betalen met: cash, bancontact/bankkaart, Payconiq, kredietkaarten VISA en MasterCard, en dit zonder extra kosten voor jou. Daarnaast kan je je inschrijvingsgeld ook betalen met opleidingscheques als je er recht op hebt.

Kan ik bancontact ook gebruiken voor kleine bedragen?

Ja

Kan ik extra geld (bv. € 20) afhalen zoals ik bijvoorbeeld in de supermarkt kan?

Neen. Er kan geen extra geld afgehaald worden bij betaling met bancontact op het SNT-secretariaat.

School en lessen

Hoe kan ik mijn leerkracht contacteren? Mag ik zijn/haar e-mailadres hebben?
 • De leerkracht kan gecontacteerd worden via mail. Meestal wordt het e-mailadres de eerste les meegedeeld. Zo niet, kan je het opvragen via het secretariaat.
 • Je kan ook een mail sturen naar info@snt.be ter attentie van de leerkracht. In dat geval wordt de mail doorgestuurd naar de betrokken leerkracht.
 • De leerkracht wordt niet verwacht zijn mails tijdens schoolvakanties, weekends of andere verlofdagen te verwerken. Gelieve hiermee rekening te houden.
 • Telefoonnummers en/of adresgegevens van leerkrachten worden niet bekendgemaakt.
Ik heb vroeger al een taal gevolgd en wil die nu terug opnemen, maar ik weet niet welk niveau het meest bij mijn kennis past. Hoe weet ik in welk niveau ik moet inschrijven?
 • Schrijf je in aan de balie of telefonisch. De SNT-medewerker zal aan de hand van een paar vragen je proberen in het juiste niveau (voorlopig) in te schrijven. Schrijf je online in, dan doe je best eerst de voorkennistest, zie verder.
 • Tijdens de eerste les zal je gevraagd worden een toelatingsproef af te leggen. Op die manier kan de leerkracht controleren of je in het juiste niveau zit en je - indien nodig – doorverwijzen naar een ander niveau of andere cursus.
 • Wil je vooraf al een eerste inschatting maken van je niveau, dan kan je voor talen voorkennistesten maken. Je vindt de testen bij de taal zelf.
Wat te doen bij een ongeval op weg van of naar school?

Alle SNT-cursisten zijn verzekerd in de vestigingen van de school, op weg naar en van de vestigingen en tijdens schoolactiviteiten en -uitstappen. Hiervoor werd een schoolpolis afgesloten door onze inrichtende macht, de stad Brugge. Vanaf 1 september 2022 is dit polis 10730568740 bij verzekeraar AXA.

De verzekering dekt o.a. kosten naar aanleiding van een lichamelijk ongeval, brilschade (onder voorwaarden), schade aan tanden en tandprothesen, schade aan hoorapparaten ... Voor meer informatie over de polis en de waarborgen neem je best contact op met het secretariaat van de school.

Wat te doen bij een ongeval?

 • Verwittig zo snel mogelijk het SNT-secretariaat, bij voorkeur de dag zelf (eventueel via mail naar info@snt.be) of de eerstvolgende schooldag
 • Noteer naam en adres van eventuele getuigen
 • Neem eventueel foto’s die het ongeval kunnen bewijzen
 • Vul een aangifteformulier in (aangifteformulier)
 • Lichamelijke letsels moeten zo snel mogelijk worden vastgesteld. Laat het geneeskundig attest (strook B) invullen door een arts of op de spoeddienst van een ziekenhuis
 • Bezorg de ingevulde documenten zo snel mogelijk aan het SNT-secretariaat (of via mail naar info@snt.be)

Het volledig ingevulde formulier wordt door het secretariaat overgemaakt aan de stadsdienst die de aangifte doet. De verzekeraar stuurt daarna het dossiernummer en de nodige briefwisseling naar het thuisadres van het slachtoffer.

Ben je genezen?

 • Laat een genezingsattest invullen door een arts (strook C) (genezingsattest)
 • Bezorg het attest zo snel mogelijk aan het secretariaat van de school (of via mail naar info@snt.be)
Kan ik een certificaat behalen?

Indien je slaagt voor de evaluaties van een cursus, krijg je een (deel)certificaat als bewijs.

Waar vind ik mijn certificaat?

 Binnen de maand na afloop van de module kun je het (deel)certificaat raadplegen via de online LED-databank https://leerenervaringsbewijzendatabank.be/.

Nederlands voor anderstaligen

Waar ligt het Agentschap Integratie en Inburgering? Waarom moet ik daar naartoe?
 • Wie voor het eerst Nederlands wil volgen, moet eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Op basis van een intake wordt hij/zij doorverwezen naar de voor hem/haar meeste geschikte cursus.
 • Heb je al Nederlands gevolgd maar heb je geen certificaat (meer), ga dan ook eerst naar het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
 • Adres: VAC Brugge, Koning Albert I – laan 1.2, 8200 Brugge (ingang VDAB, achterkant station Brugge)
 • Je kan telefonisch een afspraak maken 02 701 78 10
Tot wanneer geldt het inburgeringsattest of het inburgeringscontract voor vrijstelling van inschrijvingsgeld voor een cursus Nederlands voor anderstaligen?
Mag ik mij in 2 spreekklassen inschrijven?

Ja. Je mag je inschrijven voor twee spreekklassen van hetzelfde niveau. Je kan geen spreekklassen volgen van een verschillend niveau. Je moet oefenen op maat en je kan dus maar op één niveau spreekklassen volgen.

Cursisten met een beperking

De meest recente informatie over tegemoetkomingen, hulpmiddelen … vind je terug op de website van Agenschap voor personen met een handicap.

Zijn alle lokalen toegankelijk voor personen met een beperking?

Bij de beschrijving van de lesplaatsen (zie locaties) vind je informatie over de toegankelijkheid van de lokalen in die lesplaats.

Heb je een andere vraag / opmerking / suggestie?

Dan kan je terecht bij onze interne kwaliteitsdienst.

Inschrijven nieuwsbrief

Heb je vragen over onze nieuwsbrief?

Cursus gevonden die momenteel niet wordt aangeboden?

Heb je interesse in een cursus die momenteel niet wordt aangeboden?

Meldingsformulier interesse

Maak gebruik van dit formulier om dit aan ons te melden.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.