Opleidingscheques

Wil je vandaag bijblijven, moet je je regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. De Vlaamse overheid wil de actieve bevolking hierbij financieel ondersteunen. Via opleidingscheques betaalt ze namelijk de helft van je opleiding. In de meest bekende vorm vraag je de opleidingscheques zelf aan - procedure zie hieronder. Maar ook je werkgever kan onder bepaalde voorwaarden jouw opleiding gedeeltelijk laten terugbetalen - procedure zie hieronder. Opgelet: de opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques zijn gewijzigd met ingang van 1 september 2019. Kijk via de 'opleidingsdatabank' na of je opleiding recht geeft op opleidingscheques.

1 Opleidingscheques voor werknemers / VDAB-opleidingscheques

Voor wie?

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt, én de opleiding op eigen initiatief volgt. Het toepassingsgebied van opleidingscheques geldt ook voor onderstaande categoriën.

  • Een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt
  • Een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, maar er niet woont

Hooggeschoolden kunnen enkel opleidingscheques aanvragen wanneer zij een loopbaangerichte opleiding volgen die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden. Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

  • Diploma van bachelor
  • Diploma van master
  • Diploma van leraar (ook SLO)
  • Diploma van gegradueerde (HBO5)

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor opleidingscheques moet je een opleiding volgen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. In de opleidingsdatabank kan je nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op Vlaams opleidingsverlof. Via een bijhorende link kan je ook opzoekenwelke opleidingscentra de opleiding in het onderwijsaanbod hebben. Dit betekent evenwel niet dat alle modules van die opleiding er ook worden aangeboden. Kijk daarom ook op de website van de desbetreffende onderwijsverstrekker.

Overzicht SNT-opleidingen die in aanmerking komen voor Educatief Verlof / VOV / Opleidingscheques.

Waar?

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen, bv. SNT. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Wat?

Met de cheques kan je een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen bij de erkende opleidingsverstrekkers. Let wel: enkel de rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests ...) worden terugbetaald. Wil je zeker zijn? Ga bij de opleidingsverstrekker na welke kosten hij dekt vóór je de cheques bestelt. Je kan de cheque ook gebruiken voor opleidingen die je volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof.
Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van € 5, € 10 en €25, en betaal je zelf dus slechts € 2,5, € 5 en € 12,5. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

Hoe?

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Bestel je cheques tijdig. Ze zijn beperkt.

De cheques kunnen gedurende 14 maanden gebruikt worden. De begin- en einddatum staat op de cheque.

Opgepast:
De opleidingsverstrekker mag geen cheques aanvaarden met vervaldatum vóór de startdatum van de cursus. Bv. bij inschrijvingen in juni voor een cursus die start op 1 september, zullen geen cheques aanvaard worden met een vervaldatum vóór 1 september.
Opleidingscheques die vervallen zijn, kunnen NIET ingeruild worden!

Bestellen?

Bestel online, bel naar 0800 30700 (elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur) of in je lokale werkwinkel.

Meer info?

Als je de melding krijgt:
Volgens de beschikbare gegevens voldoet U op dit moment niet aan de voorwaarden.

Lees de veelgestelde vragen.

Terugbetaling persoonlijke bijdrage opleidingscheques

Behaalde je geen diploma secundair onderwijs, en heb je opleidingscheques aangevraagd (zie hierboven) kan je de terugbetaling aanvragen van je persoonlijke bijdrage voor de opleidingscheques. Let wel, de opleidingscheques moeten zijn aangevraagd voor een opleiding tweedekansonderwijs, een basisopleiding informatica of een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen. Je opleiding wordt dan volledig gratis. Meer info en aanvraagformulier.

Zie ook alle info omtrent opleidingscheques op de website van Vlaanderen

2 Opleidingscheques voor bedrijven = KMO-portefeuille

Klik hier.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies