Solliciteren

Solliciteren bij SNT als leraar Talen, Informatica, NT2, Fotografie, Koken, Mode, Gebarentaal, of als administratief medewerker.

Solliciteren voor een betrekking aan SNT

Stuur via de post of bij voorkeur via e-mail je kandidatuur met cv, ingevulde kandidatuurstelling (klik hier) en kopie van je hoogste diploma('s) en eventueel getuigschrift van pedagogische bekwaamheid naar:

 • College van Burgemeester en Schepenen te Brugge
  T.a.v. Dienst Onderwijs
  Burg 12
  8000 Brugge
 • of via e-mail
  dienst.onderwijs@brugge.be
 • Stuur een kopie via de post naar:
  SNT-CVO
  T.a.v. Directie
  Arsenaalstraat 4
  8000 Brugge
 • of via e-mail
  solliciteren@snt.be
  met in de onderwerpregel: sollicitatie SNT voor [vak]

Vermeld in je kandidatuurstelling duidelijk:

 • Het ambt en vak waarvoor je solliciteert
 • Behaalde diploma's
 • Beschikbaarheid
 • Eventuele ervaring

Je kandidatuur wordt opgenomen op een kandidatenlijst voor het Volwassenenonderwijs van de Stad Brugge. Kandidaturen blijven 1 jaar geldig. Per 16 mei wordt de nieuwe kandidatenlijst heraangelegd. Kandidaturen ingediend vóór 16 mei van het lopend schooljaar gelden voor het lopende schooljaar, kandidaturen ingediend vanaf 16 mei van een lopend schooljaar gelden voor het volgende schooljaar.
Voorbeeld: een kandidatuur ingediend op 15 maart 2022 is geldig voor het schooljaar 2021-2022. Een kandidatuur ingediend op 16 mei 2022 of later is geldig voor het schooljaar 2022-2023.
Bij vacatures die aan je profiel beantwoorden word je door de Dienst Onderwijs van de Stad Brugge of SNT gecontacteerd.

 

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies