Schoolverzekering

Toelichting bij de schoolverzekering van SNT.

Alle SNT-cursisten zijn verzekerd in het centrum, op weg van en naar het centrum, en tijdens schoolactiviteiten en -uitstappen door een schoolverzekering afgesloten door onze Inrichtende Macht, Stad Brugge, bij de verzekeringsinstelling Ethias. Let wel, deze verzekering dekt enkel lichamelijke letsels, en in een beperkt aantal gevallen tot een beperkt bedrag materiële schade zoals: brilschade, tandprothesen, hoorapparaten, orthodontische apparaten. Eveneens is er een beperkte waarborg voor vervoerkosten, repatriëring, kledijschade (zie bijvoegsel onderaan de pagina). De schoolverzekering betaalt alleen het verschil uit tussen de totale onkostenrekening voor medische verzorging en de terugbetaling door het ziekenfonds van de cursist.

Uiterst belangrijk: het ongeval moet gebeuren op weg naar of van de les, tijdens de les en/of tijdens een activiteit die bij de les hoort of vooraf door de leraar werd aangekondigd als SNT-extra-muros activiteit.

Enkele voorbeelden

 • Cursist struikelt en valt van trap bij verlaten van de school en heeft zware verstuiking: gedekt.
 • Cursist snijdt zich in de vingers tijdens kookles: gedekt.
 • Cursist snijdt zich in de vingers tijdens cafébezoek na afloop van de lessen: niet gedekt.
 • Cursist heeft ongeval op weg naar huis na een bijgewoonde les: gedekt.
 • Cursist rijdt mee naar huis als medepassagier met leerkracht na de les: leerkracht gedekt door arbeidsongevallenverzekering, cursist gedekt door autoverzekering bestuurder.
 • Cursist rijdt mee naar een extra muros activiteit als medepassagier met leerkracht: leerkracht gedekt door arbeidsongevallenverzekering, cursist gedekt door autoverzekering bestuurder.
 • Cursist NT2 brandt zich aan de arm tijdens de jaarlijkse (en aangekondigde) NT2 frietenbak: gedekt.
 • Cursist raakt gewond tijdens SNT-uitstap naar Parijs: gedekt.
 • Cursist valt met de fiets op weg naar school en scheurt zijn/haar kledij. Gedekt tot een maximumbedrag van 80 euro.

Derden tijdens schoolactiveiten

 • Derden in de lessen of tijdens een vooraf aangekondigde lesactiviteit
  Derden die een afgesproken bijdrage leveren tot een vooraf aangekondigde lesactiviteit, bvb. voordrachtgevers, vallen onder dezelfde regeling.
 • Derden als deelnemer aan schooluitstappen
  Indien derden (partners, kennissen, ...) deelnemen aan een schooluitstap of -reis, vraagt de school een uitbreiding van de schoolverzekering aan (+/- per persoon).
  Omdat de schoolverzekering geen repatriëringskosten dekt, is het aangeraden dat iedereen die deelneemt aan buitenlandse schooluitstappen zelf een reisverzekering afsluit.
 • Derden als deelnemer aan andere activiteiten
  Bv. Paella-avond, frietjesbak ...
  Indien een derde deelneemt aan een schoolactiviteit zonder dat deze deelname vooraf is meegedeeld aan de directie en doorgegeven aan de verzekeringsinstelling, is de derde niet gedekt door de schoolverzekering.

Wat bij een lichamelijk ongeval?

De SNT-cursist (of verzekerde derde) verwittigt of laat het SNT-secretariaat zo snel mogelijk* verwittigen van het ongeval in het centrum, op weg van of naar het centrum, of tijdens de lesactiviteit. SNT bezorgt hem/haar dan een ongevallenformulier, dat verder moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer.
Het volledig ingevulde formulier wordt door ons overgemaakt aan de verzekeringsinstelling, waarna het slachtoffer thuis een dossiernummer zal ontvangen van onze verzekeringsinstelling, Ethias. Na volledige genezing bezorgt het slachtoffer de nodige bewijsdocumenten met betrekking tot niet terugbetaalde medische kosten aan Ethias, met vermelding van het dossiernummer.
*de dag zelf of de eerstvolgende schooldag

Bijvoegsel bij polis 45 021 562. Deze waarborgen zijn geldig vanaf 01 september 2017.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies