Trajectbegeleiding - Integratie en Inburgering - Instaptoets

Wie helpt jou?

Spoorweg

Trajectbegeleiding SNT

Contactgegevens:

Arsenaalstraat 4 8000 BRUGGE

050/441140

traject@snt.be

Agentschap

Agentschap Integratie & Inburgering

Instaptoets 2

Voorwaarden voor deelname aan de instaptoets

Wie mag de instaptoets afleggen?

- Aantonen van instapniveau bij inschrijving voor een A2 Waystage of hoger

- Vanaf zes maanden na de vorige instaptoets of vanaf zes maanden na het beëindigen van een module. Een eerste inschatting leidt tot een advies om de instaptoets al dan niet af te leggen.

- Dit kan ook sneller dan na zes maanden gebeuren als de kandidaat kan aantonen dat de kans groot is dat het Nederlands in de tussentijd is vooruitgegaan (zelfstudie, Nederlandstalige partner, Nederlandstalige werkomgeving …)

- Elke kandidaat legt mondelinge en schriftelijke instaptoets af, ook als hij aangeeft enkel de mondelinge of schriftelijke vaardigheden te willen verbeteren. Uitzondering: wanneer de kandidaat enkel een recent niveau heeft voor de mondelinge of de schriftelijke vaardigheden, kan hij alleen voor de andere vaardigheid de test afleggen.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.