52388385413 c654ed0000 o
Over ons

Onze Visie

We willen een referentie zijn op lokaal en regionaal vlak en bieden opleidingen aan in Brugge en Blankenberge. In Brugge hebben we lesplaatsen in de historische binnenstad (Arsenaalstraat, Langerei, Begijnhof) maar ook in de deelgemeenten Sint-Pieters, Sint-Michiels, Sint-Andries, Assebroek en Lissewege zijn we vertegenwoordigd. We beschikken over een intensief en langlopend opleidingsaanbod: Nederlands voor anderstaligen, 8 vreemde talen, Vlaamse gebarentaal, mode, koken, informatica, grafische vormgeving en fotografie.

Ons uurrooster loopt van maandag tot zaterdag, overdag en ’s avonds.
We richten ons tot een breed en multicultureel publiek: jong en oud, thuiswerkend en werkloos, beroepsactief en gepensioneerd, Belg of niet-Belg; iedereen is welkom.

We scheppen voor onze medewerkers een inspirerende en boeiende werkomgeving en voor onze cursisten een aangename en stimulerende leeromgeving. Onze medewerkers zijn fier voor SNT te mogen werken.

DSC 1616

Onze missie

SNT is een publieke instelling voor volwassenenonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd is en meer dan 150 jaar ervaring in Brugge en Blankenberge heeft. We zijn een cursistgericht en maatschappelijk georiënteerd pluralistisch centrum dat  optimale omstandigheden creëert waarin cursisten  levenslang en -breed kunnen leren.

Onze STREEFDOELEN: aan cursisten de mogelijkheden bieden om

  • een (deel)certificaat te behalen en meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt
  • ook zonder behoefte aan een certificaat een cursus te volgen of zich te vervolmaken
  • zich op persoonlijk vlak te ontplooien
  • zich in de maatschappelijke evoluties in te passen

WAARDEN en OBJECTIEVEN

Onze unieke sfeer en cultuur

Onze cursisten zijn het centrum van onze onderwijsinspanningen en opleidingen. We zijn laagdrempelig en democratisch: het inschrijvingsgeld is het decretale minimum en veel materiaal staat gratis of tegen een minimale vergoeding ter beschikking.
In ons centrum heerst een open en gemoedelijke sfeer die mensen bij elkaar brengt. We willen dicht bij onze cursisten staan en hen laten genieten van een opleiding binnen het sociale netwerk dat we dagelijks samen creëren.
We beschikken over een zeer ruim aanbod van buitenschoolse activiteiten: uitstappen, buitenlandse reizen, het SNT-filmfestival, dansfeesten, bezoek aan tentoonstellingen en concerten …

Ook binnen het centrum zorgen de verschillende afdelingen voor tal van activiteiten, zoals praatcafés en uitwisselingen met native speakers, een taartenverkoop en nog veel meer.

Professionalisme

We willen uitblinken door ons kwaliteitsvolle onderwijs.
We kiezen bewust voor een uitgebreide waaier aan zowel kort- als langlopende, resultaatgerichte opleidingen en streven daarbij een hoog niveau na.
We beschouwen vaardigheden en competenties even belangrijk als kennisoverdracht.
We opteren voor een leergierige centrumcultuur, zowel bij ons personeel als bij onze cursisten.

Vernieuwing en creativiteit

We spelen graag in op maatschappelijke evoluties en richten jaarlijks nieuwe opleidingen in. Onze cursussen zijn actualiteitsgebonden en maatschappijgericht.
We werken met recent uitgegeven handboeken of zelfgemaakte cursussen die rechtstreeks op de noden inspelen en voortdurend bijgewerkt worden, en ontwikkelen daarbij nieuwe methodieken.
We werken onophoudelijk verder aan de uitbouw van ons digitaal leerplatform dat een bron is voor informatie en een interactief centrum voor zelfstudie.
Naast de creatieve aanpak van de lessen wordt er ruimte geschapen voor de eigen inbreng van cursisten.

Openheid en samenwerking

We richten ons zowel op particuliere als openbare doelgroepen, o.a. verenigingen, bedrijven, overheidspersoneel en nog vele andere.
We houden sociale integratie voor ogen. Openheid naar andere culturen, verdraagzaamheid en respect typeren ons. We kijken over de grenzen heen en we achten meertaligheid en communicatie belangrijk. Rond een aantal thema’s werken cursisten uit de afdeling NT2 en cursisten uit andere afdelingen samen.
Onze participatieve centrumcultuur is een stimulans voor samenwerking en uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaring onder de medewerkers.
We treden ook regelmatig buiten onze eigen muren en zoeken actieve deelname aan stedelijke activiteiten: een stadsfestival, een beurs of een sociaal evenement, daar zijn we graag bij betrokken. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die met ons centrum verbonden is: verscheidenheid wordt als een meerwaarde beschouwd.

Interesse en ontplooiing

We bieden een aangename omgeving waar mensen met plezier aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. We prikkelen de interesse van onze cursisten en openen steeds nieuwe perspectieven; we willen ons publiek inspireren tot verdieping en vervolmaking.
We beogen culturele en sociale interesse, we moedigen mondigheid en kritische zin aan, geven zelfvertrouwen en voldoening, bevorderen zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen en we stimuleren maatschappelijke verantwoordelijkheid. We leren cursisten probleemoplossend denken en handelen vanuit hun eigen talenten.

Betrokkenheid

We beschikken over een enthousiast, gemotiveerd en hardwerkend team dat zich ten volle inzet voor de realisatie van onze objectieven. Het centrum voorziet daartoe alle noodzakelijke materiële en andere hulpmiddelen: luchtige lokalen, de nieuwste pc’s en beamers, digitale borden, een professionele fotostudio, een degelijke en eigentijdse uitrusting voor de kookklas en het naaiatelier.
Onze medewerkers worden ertoe aangezet zich voortdurend in hun vakgebied te vervolmaken.

Evaluatie en bijsturing

Ons kwaliteitszorgsysteem waakt over het welbevinden van personeel en cursisten.
Via regelmatige bevragingen weten we wat er leeft en sturen we bij waar nodig.
Het leerproces is zowel groepsgebonden als individueel. Onze cursisten krijgen feedback en trajectbegeleiding via een systeem van gespreide en permanente evaluatie. Ze worden opgevolgd en krijgen remediëring. We beschikken over een Open Leercentrum.

SNT is een fairtradeschool

Tijdens de week van de Fair Trade (oktober) wordt er in de kooklessen gewerkt met fairtradeproducten.
De koffie in de automaten is Fair Trade en ook in de koekjesautomaat vind je een assortiment eerlijke snacks.

Mijn cursusmand

Er zitten momenteel geen cursussen in je mandje.