Leeftijdsvoorwaarde en wettig verblijf

Leeftijdsvoorwaarde

Om als cursist toegelaten te worden tot een cursus van SNT, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, d.w.z. je hebt de leeftijd van 16 jaar bereikt of je hebt de leeftijd van 15 jaar bereikt en reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten). Om toegelaten te worden tot de opleiding bedrijfsbeheer moet je ingeschreven zijn in de derde graad van het secundair onderwijs en voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Aan de deeltijdse leerplicht is voldaan:

  • hetzij op 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt: indien het bereiken van die leeftijd tussen 1 juli en 31 december valt.
  • hetzij op de datum waarop je 18 jaar wordt: indien die datum tussen 1 januari en 30 juni valt.

Leerlingen uit het secundair onderwijs die tussen 12 en 16 jaar oud zijn kunnen op basis van door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden toegelaten worden tot de cursussen van het studiegebied Nederlands tweede taal.

Wettig verblijf

Wie aan de deeltijdse leerplicht - d.w.z. 18 jaar oud zijn – voldaan heeft, moet bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Wie de Belgische nationaliteit heeft, doet dit door mededeling van zijn rijksregisternummer. Wie niet beschikt over de Belgische nationaliteit brengt een verblijfsdocument mee dat bij inschrijving zal gekopieerd worden.

Om na te gaan of een bepaald document als wettig verblijf aanvaard wordt kan u het vademecum wettig verblijf raadplegen.

Het verblijfsdocument moet geldig zijn op het ogenblik van inschrijving.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies