Bijkomende inlichtingen

 • Gelieve je inschrijvingsbewijs de eerste les mee te brengen.
 • Betaalde inschrijvingsgelden kunnen niet meer terugbetaald worden.
 • In ons centrum geldt een algemeen rookverbod.
 • Er zijn automaten ter beschikking met warme dranken, frisdranken, fruit, koekjes en melkproducten aan democratische prijzen. In de filialen (Conservatorium, De Tol, Ganzenveer, Langerei, Sint-Michiels, Sint-Andries en Blankenberge ) geldt een aparte regeling.
 • Het nuttigen van drank en etenswaren in de klaslokalen is verboden.
 • Gelieve je gsm tijdens de les uit te schakelen.
 • Half november en eind april ontvang je in de klas gratis een nummer van het schooltijdschrift SNT Info. Neem dit aandachtig door. Het bevat informatie over educatief verlof, lessenroosters volgend semester en andere wetenswaardigheden.
 • Maak je gebruik van je recht op educatief verlof of vormingsverlof en je kreeg het aanvraagattest niet bij inschrijving, vraag het dan onmiddellijk aan. Lees aandachtig de regelgeving onder de rubrieken educatief verlof en vormingsverlof.
 • Je hebt recht op 1 studentenkaart per schooljaar. Je vindt de afneembare kaart onderaan het blad dat je meekreeg bij je inschrijving. Duplicaten enkel verkrijgbaar tegen € 1,00.
 • Wij kunnen niet toelaten dat cursisten niet-ingeschreven personen (kinderen ...) of huisdieren meebrengen naar de les.
 • Je persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van SNT, Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge. Zij worden verwerkt in het kader van de cursistenadministratie van SNT, van het gemeentelijk onderwijs en het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van je privéleven kan je je gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren.
 • Uitgebreid centrumreglement en verdere informatie: zie www.snt.be
 • SNT-telefoonnummer: 050 44 11 40 (4 lijnen).
 • Parkeerplaats op 200m van SNT: Parking Katelijne in de Katelijnestraat.
  SNT-cursistentarief slechts € 0,313 per uur. Aftelkaart te verkrijgen op het secretariaat. Zie rubriek Parkeren.
 • Altijd parkeerplaats op 700m van SNT: Parking Station Brugge
  Slechts € 0,70 per uur, maximum € 3,5 per dag. Aftelkaart voor Katelijneparking is hier niet geldig. Zie rubriek Parkeren.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies