Engels opfrissing

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Algemene info

Engels 7 = Engels Vantage 2A & 2B, richtgraad 3.2 (deel van ERK taalniveau B2) (meer info>klik hier)

Met deze cursus opfrissing Engels 7 kan je niet alleen je middelbaar schoolengels in spoedtempo opfrissen, je voegt er nog een ernstige uitbreiding aan toe. 

Dit is een herhalingscursus Engels op het niveau 'upper intermediate' die doorgaat 1x per week als zaterdagvoormiddagcursus.

Wil je het Engels spreken verder grondig onder de knie krijgen, kan je tot 10 niveaus van de SNT cursus Engels volgen. Elke SNT cursus Engels is opgesplitst in 2 semesters van elk 15 of 18 weken. Wil je met praktische kennis van Engels spreken starten, of je Engels bijscholen, kan je met een SNT-cursus Engels aanvangen in september en januari. In het volwassenenonderwijs - avondschool - Engels leren met een cursus Engels van SNT is geschikt voor jong en oud, van 16 tot 99 jaar.

Inhoud

Engels leren | Cursus Opfrissing Engels 7

Hier enkele items uit de cursus Opfrissing Engels 7.

 • Woordenschat/thema’s
  • Herhaling items vorige jaren
  • Holiday – travel – tourism
  • Talking about health – lifestyles
  • Architecture – art – inventions
  • Advertising – the media – cinema
  • Education – backpacking – work
  • Houses – rooms – food
  • Social behaviour – relationships – dating
 • Grammatica
  • Herhaling items vorige jaren
  • Narrative tenses – spoken narrative linkers
  • Reporting verbs with(out) direct objects
  • Adjective building; compound adjectives
  • Word building
  • Passive report structures
  • Zero, first, second, third conditionals
  • Unreal conditionals: alternatives to if
  • Modals of deduction
  • Relative clauses: non-defining & defining
  • Future forms
  • Present tense after when, if ....
  • Quantity: determiners & quantifiers
  • The passive: review of basic passive structures

Vereiste voorkennis

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Engels Vantage 1A & 1B, richtgraad 3.1 (deel van ERK taalniveau B2) of slagen voor een oriënteringsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies