Nederlands voor anderstaligen spreekklas - kies een niveau

Brugge di, do 12:10 - 13:20 25/10 - 15/12 € 15,00

di, do 25/10 tem 15/12

Brugge

12:10 - 13:20

€ 15,00

Algemene info

Spreekklas voor cursisten Nederlands voor anderstaligen niveaus 5-6

De spreekklas is een unieke kans om je Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. Het is heel belangrijk dat je durft te spreken, dat je niet zwijgt omdat je te bang bent dat je een fout zal maken. Maar het is even belangrijk om te proberen om correct te praten: om goede zinnen te bouwen, om je verbum juist te vervoegen en op de juiste plaats te zetten.

Daarom werken we aan spreekdurf en communicatie (een foutje mag best) en aan correct spreken: hier letten we vooral op zinsbouw, vervoeging van de verba (werkwoorden), adjectief + e, gebruik van lidwoorden. Er is zeer veel aandacht voor het imperfectum om over vroeger te spreken: ik werkte, ik liep, ik studeerde … maar we blijven ook oefenen op het perfectum: ik heb gewerkt, ik heb gelopen, ik heb gestudeerd … We oefenen heel veel op de bijzin (zinnen die beginnen met omdat, als, dat, of …)

Uitspraak blijft uiterst belangrijk: niet alleen de juiste uitspraak van de klanken maar ook intonatie, woord- en zinsaccent, ritme. Als je duidelijk spreekt en de juiste accenten legt in een woord of een zin, dan zal iedereen jou beter begrijpen.

Het is belangrijk om vlot te spreken. Het is heel lastig om naar iemand te luisteren die te traag spreekt, daarom oefenen we ook op tempo. Als iemand iets vraagt, moet je vlot kunnen antwoorden. Te snel praten is ook niet goed, dan begrijpen mensen je niet.

Al deze zaken komen aan bod in deze boeiende spreekcursus. De cursus is een aanvulling op de algemene cursussen Nederlands voor Anderstaligen om makkelijker en vloeiender Nederlands te spreken.

De aanpak is zeer divers: we gebruiken taalriedels, rollenspel, interview, gesprekstechnieken, colorcards, taalspelen, allerhande spreekoefeningen, driloefeningen, ritme, vraag en antwoord en nog veel meer. Soms werken we met korte oefeningen om een bepaalde structuur goed in te oefenen, soms doen we langere oefeningen en gaat het vooral om de communicatie.

Een echte oefenklas Nederlands “spreken”, voor al wie het Nederlands beter wil leren spreken!

De spreekklas NT2 is er ook op niveau 2, niveau 3-4 en niveau 7-8-9-10.

Officiële naam cursus Spreekklas 5-6

Open module NT2, richtgraad 1 en 2
(meer info>klik hier)

Inhoud

Een greep uit de inhoud voor de spreekklas niveaus 5-6

 • inlichtingen vragen en geven over reizen, eten en drank, je gezondheid, een onderzoek of een ingreep in het ziekenhuis en de nazorg, problemen met je auto,  dienstregelingen van bus of trein, hobby’s, film, ecologie, feesten  …
 • iemand  uitnodigen om iets te drinken en/of te eten, om te logeren maar ook gepast reageren op een uitnodiging: aanvaarden of afwijzen en uitleggen waarom je weigert
 • een voorstel doen voor een museumbezoek, een concert, een tentoonstelling
 • ergens reserveren en eventueel de reservatie annuleren of verplaatsen
 • vertellen over een vakantie, je kindertijd, een ongeluk, een film of een boek
 • je mening geven en naar de mening van iemand anders vragen.
 • discussiëren over het belang van bepaalde zaken of producten in je leven (eten, kleren, mode ...)
 • uitleg vragen en/of geven i.v. m. een product en iets bestellen in een winkel
 • beleefd uitleggen dat producten niet voldoen en in discussie treden met een verkoper
 • de handleiding van een product uitleggen
 • op het werk: iemand een opdracht geven, protesteren tegen een beslissing, vragen een bepaald probleem op te lossen, zeggen dat  je twijfelt aan een bepaald voorstel, uitleggen dat je iets verkeerd begrepen hebt, een sollicitatiegesprek voeren, regels en instructies voor een collega formuleren
 • een afspraak met een collega maken, weigeren of afzeggen
 • gevoelens t.o.v. een persoon beschrijven (sympathie, antipathie …)
 • een telefoonnummer opvragen en aan iemand anders meedelen
 • een telefoongesprek voeren (ook naar officiële instanties), vragen om een naam te spellen

Vereiste voorkennis

Je moet minstens geslaagd zijn voor niveau 4 (Threshold 2.2).
Tip: vraag aan je leerkracht Nederlands welke spreekklas je best zou volgen.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies