Nederlands voor anderstaligen grammatica en spelling - kies een niveau

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Algemene info

Cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling

In de cursus grammatica en spelling wordt de grammatica uit niveaus 1 tot en met 6 herhaald en ingeoefend. De cursus is opgesplitst in twee delen die je onafhankelijk van elkaar kan volgen. Dat wil zeggen dat je met deel 2 kan starten zonder dat je deel 1 gevolgd hebt.

Deze cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling is één van de vele extra cursussen Nederlands voor anderstaligen die wordt aangeboden bovenop het standaard, verkort en verlengd traject. Ook interessant in deze categorie is de aanvullende cursus taaltraining Nederlands voor werk en studies: uitsluitend voor anderstaligen

Leer in het volwassenenonderwijs met deze cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling foutloos Nederlands schrijven. Aanvullende cursus Nederlands tweede taal van 2 x 40u voor inburgeraars, migranten, anderstaligen, jongeren en volwassenen, voor elke leeftijd. Je moet wel al een minimum voorkennis van niveau 6 hebben. De cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling gaat door 1x/week, dag of avond, in Brugge. Start en instappen is mogelijk in september, november, maart en januari. Bovendien wordt deze cursus aangeboden onder de vorm van gecombineerd onderwijs. Per module van 40 lestijden zijn er 30 lestijden klassikaal contactonderwijs en 10 lestijden afstandsonderwijs via het SNT digitaal leerplatform. Deze modules komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Officiële naam cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling

Nederlands voor anderstaligen Threshold, Studieteksten verwerken in de opleiding, ERK taalniveau B1
(meer info>klik hier)

Inhoud

Nederlands voor anderstaligen | Cursus Nederlandse grammatica en Nederlandse spelling

Deel 1:

  • het artikel (de, het, een)
  • het substantief (pluralis, diminutief, samenstellingen)
  • het adjectief (verbuiging, trappen van vergelijking)
  • het pronomen (persoonlijk, possessief, reflexief, reciprook, demonstratief).

In beide delen wordt aandacht besteed aan de spelling (vocalen, consonanten, SOFTKETCHUP-regel).

 

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Nederlands niveau 5 en 6 (richtgraad 2.3 en 2.4; threshold 3 en 4), ERK niveau B1 of slagen voor een toelatingsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies