Vereiste taalkennis Nederlands in onderwijs

Vereiste taalkennis Nederlands voor leraars in Nederlandstalig onderwijs

Om een betrekking in het onderwijs te kunnen uitoefenen en in aanmerking te komen voor een salaris(toelage), moet een personeelslid de vereiste kennis van het Nederlands als onderwijstaal aantonen. De vereiste kennis van het Nederlands is niet dezelfde voor elk personeelslid, maar is afhankelijk van het ambt waarin het personeelslid wordt aangesteld. Heb je geen diploma dat uitgereikt is door een Nederlandstalige onderwijsinstelling dan zal je je kennis van het Nederlands moeten bewijzen. Je kan dit op meerdere manieren.

Concreet voor onderwijzend personeel in het volwassenenonderwijs zoals SNT
- Een aanstelling in om het even welk ambt van het bestuurs- of onderwijzend personeel andere dan hieronder vermeld: niveau C1 = RG4 van Nederlands voor anderstaligen = geslaagd zijn voor niveau 9 en 10
- Een aanstelling uitsluitend als leraar in een levende vreemde taal : niveau B2 = RG3 van Nederlands voor anderstaligen = geslaagd zijn voor niveau 7 en niveau 8
- Een aanstelling uitsluitend als leraar in een centrum voor volwassenenonderwijs in één van de volgende talen: Arabisch richtgraad 1 en 2, Bulgaars richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Fins richtgraad 1 en 2, Grieks richtgraad 1 en 2, Hongaars richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2, Servisch-Kroatisch richtgraad 1 en 2, Tsjechisch richtgraad 1 en 2 of Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied talen richtgraad 1 en 2: niveau B1 = Rg2 van Nederlands voor anderstaligen = geslaagd zijn voor niveau 6

Een personeelslid kan ook zijn vereiste kennis van het Nederlands aantonen via een getuigschrift van een door de Vlaamse overheid ingerichte of erkende examencommissie.

Gedetailleerde info over vereiste kennis Nederlands in het onderwijs voor bovenstaande en andere personeelscategorieën.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies