Zelfstandig ondernemen 01

Locatie Dag Tijdstip Periode Prijs
Brugge do 18:00 - 21:20 19/01 - 18/05 € 93,00 Inschrijven meer info
Langerei ma 18:00 - 21:35 20/02 - 26/06 € 93,00 Inschrijven
Brugge za 08:30 - 11:50 11/03 - 24/06 € 93,00 Inschrijven


Is Nederlands niet je moedertaal, lees dan eerst dit:

Je bent anderstalig, hebt al flink wat Nederlands geleerd - minstens tot en met niveau 4 - en nu wil je je getuigschrift van bedrijfsbeheer behalen om een winkel te openen, een zaak te beginnen, enz.
Een aantal woorden die gebruikt worden in Bedrijfsbeheer heb je wellicht niet geleerd in de lessen Nederlands. Dat maakt het voor jou extra moeilijk om samen met Nederlandstaligen de lessen Bedrijfsbeheer te volgen. SNT wil hieraan verhelpen. Vanaf donderdagavond 19 januari starten we met een exclusieve cursus Bedrijfsbeheer voor anderstaligen. We starten met de module Zelfstandig Ondernemen. In september 2017 start dan de module Ondernemingsplan. Er is 1 maal per week les. In deze cursus bedrijfsbeheer voor anderstaligen zal de leerkracht er rekening mee houden dat niet alle woorden je bekend zijn.

Om je als startend ondernemer te vestigen, dien je je in orde te stellen met de vestigingswet. Met je vestigingsattest en je getuigschrift (attest) over de basiskennis bedrijfsbeheer kan je volledig gereglementeerd aan de slag als zelfstandig ondernemer.

Vereiste taalvoorkennis: minstens geslaagd zijn voor niveau 4 van Nederlands voor anderstaligen = niveau 2.2.
Er is geen andere voorkennis vereist.

Voor wie en waarom een cursus Bedrijfsbeheer?

Om je als startend ondernemer te vestigen, dien je je in orde te stellen met de vestigingswet. Met je vestigingsattest en je getuigschrift (attest) over de basiskennis bedrijfsbeheer kan je volledig gereglementeerd aan de slag als zelfstandig ondernemer.
Als je in België wil starten met een bedrijf, hetzij als eenmanszaak hetzij als vennootschap, heb je een getuigschrift bedrijfsbeheer nodig. Dit geldt zowel voor zelfstandigen die in hoofd- als in bijberoep een zaak willen beginnen. Je hebt dit getuigschrift bedrijfsbeheer nodig bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) – verkrijgen vestigingsattest. Wie een diploma hoger onderwijs heeft is steeds vrijgesteld van een cursus bedrijfsbeheer. Het blijft evenwel ook voor hen nuttig om zich met een cursus bedrijfsbeheer beter te bekwamen op dit terrein. Verder zijn er de vrijgestelde beroepen, die door een andere wet worden geregeld. We denken hierbij aan: vastgoedmakelaars, verzekeraars, vervoerders van goederen en personen. Zij moeten geen getuigschrift bedrijfsbeheer voorleggen.

Snelcursus bedrijfsbeheer: 2 modules

De SNT snelcursus Bedrijfsbeheer in avondschool of dagcursus telt 2 modules: zelfstandig ondernemen en ondernemingsplan. Je volgt beide modules samen of je volgt ze afzonderlijk in willekeurige volgorde. Je komt dus 1 of 2x/week. Slaag je voor een module, wordt je een deelcertificaat uitgereikt. De twee certificaten samen leiden uiteindelijk tot het getuigschrift (attest) over de basiskennis bedrijfsbeheer.

Cursus Bedrijfsbeheer: Zelfstandig ondernemen inhoud

In deze module komen de basiscompetenties aan bod die verband houden met de praktische invulling van het ondernemingsplan.

 • Ondernemerscompetenties
 • Verschillende rechtsvormen, faillissement
 • Handelshuurcontracten
 • Sociaal statuut van de zelfstandige
 • Kredietvormen
 • Handelsdocumenten
 • Rechten en plichten
 • Wet op de handelspraktijken
 • Inkomsten en kosten
 • Voorheffingen
 • ...

Hoofdvestiging

SNT CVO
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 11 40
f 050 75 01 10
adm@snt.be

Openingsuren secretariaat
ma-vrij: van 8.30 tot 21.30 uur
zat: van 8.30 tot 12.00 uur

SNT CVO | Arsenaalstraat | Brugge | Copyright & disclaimer | Algemene voorwaarden